Wyszukaj:
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  INFORMACJE OGÓLNE
•  Status prawny
•  Organy Spółki
•  Przedmiot działalności
•  Majątek Spółki
•  Kontrole
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
  STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYDZIAŁY SPÓŁKI
•  Struktura Organizacyjna
•  Wydział Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich
•  Wydział Usług Pogrzebowych
•  Wydział Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
•  Wydział Oczyszczania i Zieleni
  PORADNIK KLIENTA
•  Informacje i ogłoszenia
•  Dni i godziny pracy
•  Umowy na wywóz odpadów komunalnych
•  Słupy ogłoszeniowe
•  Dokumenty do pobrania
•  Ceny usług
•  Osoby do kontaktu z klientami
•  Reklamacje
•  Informacje o stanie załatwiania spraw
  OFERTY PRACY
•  archiwum
  Przetargi OTWARTE
•  Dostawa dodatkowego wyposażenia w ramach projektu
•  Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do zbierania odpadów biodegradowalnych
•  Dostawa i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu
•  Ubezpieczenie komunikacyjne 2013
•  NADZÓR INWESTORSKI - PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "BUDOWA INSTALACJI DO KOMPOSTOWA
•  Kompleksowe ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
•  Dostawa pojazdów w ramach projektu pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym sys
•  Dostawa samochodu śmieciarki do przewozu odpadów komunalnych
•  Wykonanie ogrodzeń od strony dróg oraz utwardzenie powierzchni gruntu części działki nawierzchnią asfaltową na potrzeby Centrum
•  Wykonanie prac budowlano- montażowych w ramach projektu pn.Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalny
•  Remont budynku administracyjno-biurowego
•  Dostawa fabrycznie nowego samochodu śmieciarki do przewozu odpadów komunalnych
•  Dostawa używanego samochodu ciężarowego - śmieciarki - do zbierania odpadów komunalnych
•  Dostawa pojazdów w ramach projektu pn.Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu ....
•  Dostawa dodatkowego wyposażenia- kontenerów w ramach projektu pn. Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów
•  Dostawa nowych linii technologicznych w ramach projektu... Linia do rozdrabniania odpadów budowlanych i rozbiórkowych
•  Dostawa nowych linii technologicznych w ramach projektu... Linia do sortowania szkła
•  DOSTAWA GLINY PRZEROBIONEJ W BLOCZKI NA POTRZEBY CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH W LUBANIU
•  Dostawa nowych linii w ramach projektu...Linia do demontażu odpadów wielkogabarytowych .
•  Dostawa paliw płynnych w latach 2015-2017 dla Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o."
  Przetargi ROZSTRZYGNIĘTE
•  Dostawa samochodu dostawczego - wywrotki
•  DOSTAWA i MONTAŻ SEPARATORA OPTYCZNEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI NA POTRZEBY AUTOMATYZACJI PROCESU SORTOWANIA ODPADÓW KOM
•  Dostawa paliwa
•  OPRACOWANIE KONCEPCJI DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: "BUDOWA INSTALACJI DO KOMPOSTOWANIA ORAZ POZOSTAŁYCH BUDOWLI ZWIĄZANYCH Z PROW
•  DOSTAWA GLINY PRZEROBIONEJ W BLOCZKI NA POTRZEBY CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW W LUBANIU
•  DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH W ROKU 2011-2013
•  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. BUDOWA INSTALACJI MECHANICZNEJ OBRÓBKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ WYKONANIE DRUG
•  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORÓW REALIZACJI PROJEKTU
•  BUDOWA INSTALACJI DO ODPROWADZANIA GAZU SKŁADOWISKOWEGO
•  DOSTAWA SAMOCHODU ŚMIECIARKI DO PRZEWOZU ODPADÓW
•  Dostawa pojemników 2,50 m3 z tworzywa sztucznego na surowce wtórne
•  Dostawa pojemników z tworzywa sztucznego na odpady komunalne stałe
•  Dostawa wielofuncyjnego pojazdu komunalnego
•  Zawiadomienie o wyborze oferty-w trybie z wolnej ręki
•  Dostawa pojemników z blachy ocynkowanej
•  Dostawa gliny przerobionej w bloczki
•  ochrona i dozór mienia
•  dostawa pojemników z tworzywa sztucznego
•  DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM BRAMOWYM I ŻURAWIEM
•  ubezpieczenie komunikacyjne
•  ubezpieczenie OC,MIENIE
•  Dostawa pojemników
•  Dostawa gliny przerobionej
•  Grupowe ubezpieczenie pracowników
•  dostawa kontenerowej myjni pojemników
•  Dostawa pojemników i innych urządzeń
•  Dostawa samochodu wywrotki
•  dostawa pojemników 2,5 m3 na surowce wtórne
•  dostawa pojemników i innych urządzeń do gromadzenia odpadów
•  Dostawa pojemników z tworzywa sztucznego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych
•  Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowad
•  Dostawa fabrycznie nowej smieciarki
•  Dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowad
•  Dostawa pojazdów w ramach projektu pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym sys
•  Dostawa w formie papierowej bonów towarowych
•  Dostawa pojazdów w ramach projektu pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym sys
•  Dostawa paliw płynnych w roku 2014
•  Remont nawierzchni placów
•  Dostawa gliny przerobionej w bloczki
  AKTUALNE ZAPROSZENIA DO ŻŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
•  zaproszenia do zlożenia ofert cenowych
•  zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dokumentacja aplikacyjna
•  Zawiadomienia o wyborze oferty-wolna ręka
•  zapytanie cenowe-remont kalplicy
•  zapytanie cenowe-wykonanie miejsca do mycia pojazdów
•  Dostawa wywrotki z kabiną o napędzie elektrycznym
•  zaproszenie do złożenia ofert- Zespół ds. realizacji projektu
•  zaproszenie do złożenia ofert-przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu
•  Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji w Zespole ds. realizacji projektu
•  Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu
•  Zaproszenia do złożenia oferty pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. "Rozbudowa Regionalne
•  Ubezpieczenie pojazdów ZGiUK sp. zo.o. w roku 2015
  Przetargi UNIEWAŻNIONE
•  2007 ROK
•  2008 ROK
•  2010 ROK
  ARCHIWUM
•  2007 rok
•  2008 rok
•  2009 rok
•  2010 rok
•  2011 rok
•  2012 rok
•  2013 rok
  INFORMACJE O BIP
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


od 22 czerwca 2006

 

 

 

 

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych

Spółka z o. o. w Lubaniu

59 – 800 Lubań, ul. Lwówecka 8

sekretariat tel. 75 722 22 – 29, 722 23 – 29,  tel./fax 75 722 46 – 33

www.zgiukluban.pl

 

NIP 613 – 14 – 25 – 217

REGON 230907302

KRS 0000116424

 

 

 

 

 

Dane teleadresowe

 

 

Siedziba ZGiUK Sp. z o. o.

ul. Lwówecka 8

59 – 800 Lubań

tel. 75 722 22 – 29, 722 23 – 29,  tel./fax 75 722 46 – 33

 

email:sekretariatzgiuk@poczta.onet.pl

 

email: sekretariat@zgiuk.luban.pl

 

 

 

 

 

Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich

ul. Bazaltowa 1

59 – 800 Lubań

tel. 75 721 74 – 55 

CUO@poczta.onet.pl

 

 

 

Wydział Usług Pogrzebowych

ul. Wrocławska 21

59 – 800 Lubań

tel. 75 722 38 – 11  

zakladpogrzebowy@zgiuk.internetdsl.pl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA !!!

 

Od dnia 1 marca 2013 roku administratorem  

SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBAŃ

jest Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Lubaniu.

  

Zasady i warunki dokonywania ekspozycji na słupach ogłoszeniowych określa

R E G U L A M I N

Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Spółki z o. o. w Lubaniu

W SPRAWIE KORZYSTANIA ZE SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH

NA TERENIE MIASTA LUBAŃ

 

 

 

Prezes Zarządu

Michał Turkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".